flash

Zápis dětí do ZŠ

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

na školní rok 2019/2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zubčice, jako příslušný správní orgán,

podle ustanovení  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, rozhodla takto:

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 byli přijati tito uchazeči:

 

registrační číslo

ZŠ1/2019

registrační číslo

ZŠ2/2019

registrační číslo

ZŠ3/2019

registrační číslo

ZŠ4/2019

 

Zveřejněním seznamu se považují všechna rozhodnutí za oznámená.

 

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění účinném od 1.9.2017)

proběhne v ZŠ Zubčice v prostorách  školy 16. 4. 2019 od 13:00 do 16:00 hodin.

Zapsané mohou být děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Zapsané mohou být i děti, které budou mít před nástupem do školy 5 let (narozené od 1.9.2013 do 31.12.2013), ale je potřeba doložit při zápisu doporučení Školského poradenského zařízení, které posoudí školní zralost a připravenost dítěte.


Formulář žádosti o přijetí žáka do 1. ročníku je k vyzvednutí v mateřské škole v Zubčicích od 1. 3. 2019 nebo po telefonické domluvě kdykoli u ředitelky školy.

Děti provedou naší školou pohádkové bytosti. Aktivity trvají cca 15 minut.

V mateřské škole bude 14 dní před zápisem tabulka, kde si můžete zvolit konkrétní čas zápisu, pokud bude volný, nebo telefonicky u učitelky MŠ nebo ředitelky školy.

Doklady k zápisu:

- Rodný list dítěte

- Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU

- Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

- Pokud budete žádat o odklad školní docházky: Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC nebo klinického psychologa a dětského lékaře

skola