flash

Zápis do naší základní školy se koná 27. 4. 2017 od 13:00 do 17: 00 hodin

Z organizačních důvodů je Den otevřených dveří přesunutý na úterý 4. 4. 2017. Bude probíhat do 15:00 hodin.

Pokud se chcete do naší školy podívat v jiném termínu, prosím dohodněte ho s ředitelkou školy telefonicky - 606 045 511.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník, nebo je vyplní na místě, dále rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přednostně budou přijímáni uchazeči z obce Zubčice, Markvartice, Mirkovice a Zubčické Lhotky, ostatní žáci do kapacity školy 44 žáků.

Pokud by chtěli zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky, musí přinést ještě vyjádření pedagogicko - psychologické poradny a dětského lékaře k odkladu spolu se žádostí o odklad školní docházky, tuto žádost lze také vyplnit na místě.