flash

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

na školní rok 2018/2019

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zubčice, jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 jsou přijati všichni uchazeči, kteří podali žádost:

 

 

registrační číslo

ZŠ1/2018

registrační číslo

ZŠ2/2018

registrační číslo

ZŠ3/2018

registrační číslo

ZŠ4/2018

registrační číslo

ZŠ5/2018

registrační číslo

ZŠ6/2018

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

 

V Zubčicích 25. 4. 2018 Mgr. Hana Zajíčková, ředitelka školy