ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Mateřská škola

Den otevřených dveříMateřská škola sídlí v budově Obecního úřadu, obsahuje 1 třídu s věkově smíšenými dětmi ve věku od 3-7 let. Má 2 útulné místnosti přizpůsobené pro hru a spánek dětí. Je vybavena vkusným nábytkem a množstvím didaktických pomůcek a hezkých hraček. Součástí prostoru je školní zahrada s altánkem, pískovištěm a herními prvky.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) "Svět kolem nás". 

Hlavní cíle z RVP PV jsou rozděleny do třech oblastí: 

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. 

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

Dále koncepce MŠ vychází z místních zvyků a tradic a inspiruje se z programů "Začít spolu" a z "Barevných kamínků".

Děti tráví mnoho času venku v přírodě, zapojují se do chodu školy (např. se spolupodílí na Velikonočním jarmarku, adventních dílničkách a také na projektových dnech). 

Předškoláci jezdí spolu se školáky na bruslení nebo do knihovny.

Děti od 4 let věku mohou absolvovat plavecký kurz.

Díky našim sponzorům je naše mateřská škola vybavená kvalitními a moderními výukovými pomůckami, které odpovídají věkovému složení dětí.

Školní jídelna se nachází ve stejné části budovy jako MŠ.  Jídelna zajišťuje svačiny pro děti z MŠ a obědy pro děti, žáky a zaměstnance MŠ a ZŠ.

Pedagogický sbor ve školním roce 2023/2024 tvoří učitelky:                                         

Mgr. Barbora Pícková a Andrea Bulková

Mob. tel. MŠ: 725 721 253

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Zubčice,
Zubčice 45, Velešín 382 32
Ředitelka školy: Mgr. Martina Štěchová
Mob.: 606 045 511
E – mail: reditel@zszubcice.cz
IČ: 75001438
Pověřenec GDPR: RES PLUS s.r.o., Vyšný 259, Český Krumlov
Tel.: 725 929 385, e – mail: res-ck@seznam.cz, IČ: 25174045
Fyzická osoba vykonávající povinnosti pověřence: JUDr. Vladimír Novotný

 

 

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa