ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Denní režim

Denní režim mateřské školy

  • Režim dne je volný, flexibilní, pružný a může být upravován (v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, besídek, dětských dnů a podobných akcí). Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla. Mezidobí je možno přizpůsobit aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit.

Pracoviště: mateřská škola Zubčice

Celodenní provoz: od 6:15 do 16:15 hodin

Počet tříd: 1

Zahájení provozu: postupně se scházíme do 8:00 hodin.

Ukončení provozu: v 16:15 hod.

 

06:15 – 08:00 - příchod dětí do MŠ, hry, spontánní aktivity a řízené činnosti k tématu týdne zaměřené na citový, rozumový a tělesný rozvoj dětí, individuální práce s dětmi          

08:00 – 08:20 - osobní hygiena, tělovýchovná chvilka, příprava na svačinu

08:20 – 08:40 - dopolední svačina

08:40 – 09:00 - řízená činnost - zaměřená na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj (nejdůležitější část dne se zařazením maňásků, básní, písní, hádanek, pohybu dětí, atd.), spontánní herní činnosti, starší děti – individuální práce, pohybové hry

09:00 – 11:00 - pobyt venku (pohybové činnosti, procházky, pozorování, hry, apod.)

11:00 – 11:15 - osobní hygiena, příprava na oběd

11:15 – 12:00 - oběd, odchod z MŠ těch dětí, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu

12:00 – 14:00 - čtení, poslech nebo vyprávění pohádky, odpočinek dětí, vstávání dětí se sníženou potřebou spánku dle potřeby a klidové aktivity pro tyto děti

14:00 – 14:30 - vstávání dětí, osobní hygiena, příprava na svačinu

14:30 – 15:00 - odpolední svačina

15:00 – 16:15 - odpolední zájmová činnost, v případě hezkého počasí mohou probíhat odpolední zájmové činnosti na zahradě, volná hra, rozcházení dětí       

 16:15  - ukončení provozu MŠ

 

Změna denního režimu vyhrazena (při zvláštních příležitostech)
Aktualizováno ( Pondělí, 12. Září 2022 14:41 )

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa