ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Vnitřní řád

 1. Mateřská škola je zřízena Obecním úřadem Zubčice.

 2. Provoz mateřské školy je celodenní od 6:15 do 16:15 hod. Provoz bývá omezen nebo přerušen v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu oznamuje ředitelka školy zákonnému zástupci dva měsíce předem. V červenci a v srpnu zajišťujeme pobyt dítěte v mateřské škole Netřebice. Střídáme se a jeden rok máme otevřeno 14 dní v červenci a následující rok 14 dní v srpnu. Termíny jsou každý školní rok vyvěšené na nástěnce v MŠ a na stránkách naší školy.

 3. Naše mateřská škola může přijmout celkem 28 dětí.

 4. V květnu probíhá zápis do mateřské školy.  (Pokud není naplněná kapacita mateřské školy, mohou zákonní zástupci přihlásit své dítě i v průběhu školního roku.) V případě zájmu o docházku dítěte do mateřské školy si zákonný zástupce vyzvedne v mateřské škole žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list s formulářem pro vyjádření lékaře. Vyplněné a lékařem potvrzené odevzdá pedagogovi mateřské školy, nebo ředitelce školy. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.

 5. Před nástupem dítěte do mateřské školy zákonní zástupci vyplní evidenční list a přihlásí své dítě ke stravování.

 6. Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy. Informace o výši úplaty je vyvěšena na nástěnce v mateřské škole. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže. Žádost o osvobození od úplaty musí být podána písemně u ředitelky školy vždy v prvním měsíci daného čtvrtletí ( do 15.dne).

 7. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,  do zahájení povinné školní docházky je předškolní vzdělávání povinné, bezúplatné a poskytuje se podle zákona č. 561/2004 Sb., § 123 v platném znění).

 8. Přihlašování a odhlašování stravy se děje u vedoucí školní jídelny, den předem do 13:00 hodin přímo u vedoucí školní jídelny, nebo telefonicky.

 9. Do a z mateřské školy děti přivádí a odvádí zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba.

 10. Dítě chodí do mateřské školy zdravé. Zákonný zástupce dítěte oznamuje mateřské škole předem známou nepřítomnost, děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, omlouvá zákonný zástupce písemně, pomocí omluvného listu, který je k vyzvednutí u pedagoga mateřské školy.

 11. Pedagog mateřské školy odpovídá za bezpečnost dětí po celou dobu pobytu v mateřské škole až do předání dítěte zákonným zástupcům, či jiné pověřené osobě.

 12. Zákonní zástupci jsou na začátku školního roku seznámeni se školním řádem mateřské školy.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SPONZOŘI

Zemos

Isotherm

Zupema

Mirkovice

Zubčice

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa