ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Zápis do mateřské školy 2020/2021

Zápis do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021                                                                    

Podle opatření MŠMT ze 3.4.20, bude letošní zápis do MŠ probíhat bez účasti dětí a jejich rodičů (zákonných zástupců).

Termín zápisu:  od 2. do 16. května 2020
Bohužel, v souvislosti s opatřeními není možné si naší MŠ prohlédnout. Rádi Vás uvidíme, hned jak to bude možné.

K zápisu budete potřebovat - žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání                                                                 - čestné prohlášení o očkování dítěte (místo Vyjádření lékaře) (předškolák nemusí)                             - přiložte kopii očkovacího kalendáře Vašeho dítěte (předškolák nemusí)                                               - přiložte kopii rodného listu dítěte                                               Formuláře naleznete: v záložce Zápis do MŠ, Dokumenty (MŠ i ZŠ)                                                         nebo v budově Obecního úřadu v přízemí před kanceláří vedoucí ŠJ.                                                                                 (Zubčice 2, v PO 6.4.20, 14:00-15:00h.                                                                                                    a každé PO a ST 12:00-15:00 hodin.)         

Vyplněné formuláře s kopiemi vracejte: -  v zalepené obálce do budovy Obecního úřadu                                                                                           (Zubčice 2, PO a ST 12:00-15:00 h).                                                                                                          - poštou (ZŠ a MŠ, Zubčice 45, Velešín 38232)                                                                                           - datovou schránkou (wuc7ues)                                                                                                                   - emailem s uznávaným elektronickým podpisem                                                                                       (nelze jen poslat prostý email) 

Pokud se potřebujete na něco zeptat volejte 606 045 511, nebo pište reditel@zszubcice.cz     

Vysvětlující informace:

 - doložení řádného očkování dítěte: V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického                 lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:                                                                           1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení naleznete ve Formulářích               a 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzeníže je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Čestné prohlášení o očkování dítěte - tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Zápis obecně  

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                                       Základní informace a pokyny pro rodiče                                             

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona)
  • Školským obvodem pro naší mateřskou školu je obec Zubčice, Markvartice a Zubčická Lhotka. Dítě s místem trvalého pobytu v Zubčicích a spádových obcích má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo obec Zubčice nebo spádové obce..
  • Zákonný zástupce dítěte odevzdá při zápisu v mateřské škole přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
  • Ředitelka mateřské školy je povinná žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
  • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

                                

Datum vložení: 6. 4. 2020 12:56
Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2020 12:50
Autor: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 380 331 527
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa