ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Zápis do mateřské školy 2021/2022

Zápis do mateřské školy 2021/2022

Vážení rodiče, v letošním roce mělo odejít do základní školy 8 předškoláků, ale z důvodu žádostí o odklad školní docházky budou odcházet pouze 2 předškoláci.

Kapacita naší mateřské školy je 28 dětí.

Pro příští školní rok máme pro letošní zápis v naší mateřské škole pouze 2 volná místa.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 bude probíhat od 2. do 16. května 2021.

Je nám to líto, ale zápis proběhne, z důvodu koronavirových opatření, bez přítomnosti dětí a rodičů, zákonných zástupců

K zápisu je potřeba doručit vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání                                                                                                 vyjádření lékaře (neplatí pro dítě, které bude plnit povinnou                                                                                            předškolní docházku)                                                                                                  a kopii rodného listu dítěte   

Formuláře naleznete níže ke stažení, nebo ve schránce na budově základní školy,                                                                                          v obálce s nápisem ZÁPIS DO MŠ, do této schránky můžete                                                                  vyplněné formuláře také vracet.                                                  Vyplněné formuláře lze též zaslat poštou (ZŠ a MŠ, Zubčice 45, Velešín 38232)                                                                                              - datovou schránkou (wuc7ues)                                                                                                                    - emailem s uznávaným elektronickým podpisem                                                                                       (nelze jen poslat prostý email)  

Zápis obecně  

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                                       Základní informace a pokyny pro rodiče                                             

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona)                                                                                                                               Pokud ředitelka přijme dítě ve věku 2 let, musí podle zákona snížit počet dětí v mš o 2 děti. Např. kapacita naší školky je 28 dětí, když bude přijaté jedno dvouleté dítě, snižuje se kapacita na 26 dětí.  Když budou přijaté dvě dvouleté děti, snižuje se počet na 24, nejvýše o 6 dětí.
  • Školským obvodem pro naší mateřskou školu je obec Zubčice, Markvartice a Zubčická Lhotka. Dítě s místem trvalého pobytu v Zubčicích a spádových obcích má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo obec Zubčice nebo spádové obce..
  • Zákonný zástupce dítěte odevzdá při zápisu v mateřské škole přihlášku (žádost), evidenční list, předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
  • Ředitelka mateřské školy je povinná žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
  • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Přílohy

Žádost o přijetí k předškol. vzděl. 2021

Žádost o přijetí k předškol.vzděl.p.p..doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,5 kB

Vyjádření lékaře

vyjadreni_lekare.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,22 kB

Kritéria pro přijetí dítěte

Kritéria pro přijetí dítěte k předškol.vzděl.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,87 kB
Datum vložení: 27. 4. 2021 19:20
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2021 20:06
Autor: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 380 331 527
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa