ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Přehled učiva k domácí přípravě žáků 3., 4. a 5. ročníku

Učivo na období 16. - 20. 3. 2020

3. ročník

ČJ - Podstatná jména rodu mužského, životné a neživotné - učebnice str. 91, cv. 21; str. 93, cv. 9 a cv. 10. Vyjmenovaná slova po Z - učebnice str. 94, cv. 11 a cv. 13; str. 95, cv. 16 a 17; str. 98, cv. 24, cv. 25 a cv. 26. Diktát str. 91, cv. 23. Pokračovat v psaní do 2. dílu písanky. Opakování v pracovním sešitu a barevné češtině dle potřeby. Denně číst. 

M - Sčítání a odčítání trojciferných čísel - učebnice str.  53 - 61.  Prac. sešit str. 13 - 18. Opakování v barevné matematice dle potřeby. Geometrie - rovinné útvary v prac. sešit str. 48 a str. 49.

AJ - doplní řed. H. Zajíčková

PRV - doplní uč. L. Ondřichová

 

4. ročník

ČJ - Shoda přísudku s podmětem - učebnice str. 104, cv. 18: věty opiš a vyznač základní skladební dvojici (přísudek a podmět); str. 105, cv. 20: vyber správný přísudek ke správnému podmětu a dvojice zapiš; str. 105, cv. 21 a) i b); str. 106, cv. 23 pouze ústně (pozor na shodu přísudku, když podmětem je slovo děti - vždy se píše -Y, např: Děti sáňkovaly). Diktát na str. 83, cv. 25. Opakování v pracovním sešitu a barevné češtině dle potřeby. Denně číst. 

M - Písemné násobení - učebnice str. 46 - 49. Písemné dělení - učebnice str. 50 - 52. Pracovní sešit str. 13 - 17. Opakování v barevné matematice dle potřeby. Geometrie - učebnice str. 92 - 93 střed úsečky, osa úsečky, cv. 18. Trojúhelník - učebnice str. 95 - 97, pracovní sešit str. 38 celá.

AJ - Unit 15 - What´s the time?, učebnice str. 40 - 41, cv. 1, cv. 2, cv. 3, cv. 5 a cv. 6, pracovní sešit str. 40 - 41. Nezapomenout na slovní zásobu Unit 15 a Unit 16. 

- doplní uč. L. Ondřichová

VL - doplní uč. L. Ondřichová

 

5. ročník

ČJ - Procvičování - učebnice str. 103, cv. 15 a cv. 16. Spojky - učebnice str. 105, cv. 22 a cv. 23; str. 106, cv. 24, cv. 25 a cv. 26. Diktát str. 99, cv. 29. Opakování v pracovním sešitu a barevné češtině dle potřeby. Denně číst. 

M - Jednotky času, hmotnosti a objemu - učebnice str. 61 - 62, pracovní sešit str. 17 - 21 a případně strany předchozí. Opakování v barevné matematice dle potřeby. Geometrie - rovnoběžníky, učebnice str. 94 - 95, cv. 7 zapsat a narýsovat do sešitu.

AJ - Revision 4 - Virtual reality centre, učebnice str. 44 - 45 - přečíst a přeložit, pracovní sešit str. 44 - 45. Nezapomenout na slovní zásobu z Revision 4 a Unit 17.

- Obránci našeho zdraví, učebnice str. 54 - 55 přečíst a udělat krátký zápis do sešitu. Dále žáci napíší pojednání o tom, jak se v současné době chrání před nebezpečnými viry. Zprávu mi prosím pošlete na e-mail do konce týdne.

VL - Pardubický kraj, učebnice str. 39 a Karlovarský kraj str. 41 - přečíst, prostudovat a u obou krajů zakreslit mapu s většími městy, povrchem a vodstvem (správně vyznačit státní a krajské hranice). Do sešitu k mapám vždy krátký zápis.

ICT - Zkoušet průběžně psát příběh (KSV) v textovém editoru, doporučuji WordPad (je možné jej na internetu stáhnout zdrarma), má méně funkcí a je pro děti přehlednější než Microsoft Word. První bude nadpis, pod ním autor a pak text příběhu. 

Datum vložení: 15. 3. 2020 10:36
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2020 10:00
Autor: Mgr. Bc. Šárka Papežová, DiS.

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 380 331 527
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa