ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

učivo pro 1. 2. ročník

Přehled učiva pro 1. a 2. ročník

Všechny děti, které nechodí do školy, mají povinost se připojovat do vyučování každý den, pokud to z nějakého důvodu nejde, musí odeslat odvedenou práci. Děkuji moc za pochopení. L. O. 

1. ročník: 

ČJ: Písmeno a hláska C, Č, Z, Ž. Čtení a zápis krátkých slov a vět. Práce s pracovním sešitem. Odpověni na otázky, vyprávění, naslouchání. Opakování: samohlásky, hlásky, slabiky. 

Čtení: V pacovním sešitě a v knize ,, Do pohádky se zvířátky".

Psaní: Uvolňovací cviky /pracovní sešit str. 26, 27. Volná kresba.

M: Porovnávání čísel. Krokování. Větší, menší, více, méně. Dopočítávání. Sčítání, odčítání. uč. str38, 39. 40. V pátek test ,,Co už umím"

Prvouka: Kde bydlím? Uč. str. 24. Popis cesty od domu ke škole, na autobusovou zastávku a k restauraci Lavina. Vše ústně.

 

2. ročník: 

ČJ: Samohlásky, dvojhlásky str. 41, 42 (opakování 1. ročníku). Psaní ú a ů. Str. 43. cv. 13, 14, 15. Pracovní sešit str. 26, 27. Tvrdé souhlásky. Zapsat do školního sešitu z uč. str. 46. Dále cvičení 4, 5.  Pracovní sešit na str. 28. 

Čtení: Každý den čtení oblíbené knihy. 

Psaní. Písanka č. 1. Do strany 28.

M: Počítání do sta. Práce se stovkovou tabulkou, s číselnou osou. Určování čísel před, za, nad, pod. Určování desítek. Test. ,,Co už umím" Do školního sešitu vypracovat cv. 6, 8, 9 na str. 29

Prvouka: Vyrůstáme v rodině. Prohlídněte si fotografie s rodiči a nechte si vyprávět jaké to bylo, když jste byly malé děti v plenkách, ve školce.......

Datum vložení: 18. 11. 2020 11:20
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2021 17:36
Autor: Mgr Ladislava Ondřichová

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 380 331 527
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa