ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

učivo pro 1. a 2. ročník

Učivo pro 1. a 2. ročník na období 8.2 - 12.2

1. ročník. 

ČJ: Pracovní sešit č. 2. Str. 20 - 22. Vříši pohádek. čtení s porozuměním, naslouchání.   Slabiky - Bě, bě, Pě, pě, Vě, vě, Mě, mě (opakování).  Zápis vět do pracovních sešitů. Diktát - probraná psací písmena  slova která jsou v písance.

Písanka do str. 25

M: Pracovní sešit č. 2. Počítáme do 15. Píšeme číslici 10. Dvojciferné číslo, vysvětlení pojmu, rozklad čísla 10, 11, 12, 13, 14, 15.  Pracovní sešit do str 25. Matematické hry. 

PRV:  Naše tělo - určování částí lidského těla z vnějšku.

2. ročník

ČJ: Opakování probraného učiva. Stále tvrdé a měkké souhlásky, cvičení, doplňování, která pomáhají dětem upevnit správnost psaní i, í, y, ý.  Skupiny Dě, dě, Tě, tě, Ně, ně, Bě, bě, Pě, pě, Vě, vě, Mě, mě. Homonyma -slova, která mají stejnou podobu, ale jiný význam. př. koruna, kterou platíme a koruna, kterou má král na hlavě. Antonyma - slova opačného významu. Synonyma - slova stejného významu. Vše najdete v učebnici i pracovním sešitě. Pravopis cizích slov, uč. str 73 cv. 2 - 5. Žluté rámečky. Děti si je vyrobí ve škole a dají na nástěnku. Pr. sešit do str. 10.  

Písanka č. 2: do str. 31. Po jarních prázdninách dostanou děti 3. písanku. Po dokončení se budou  děti učit psát příběhy. (tvoření vět a souvětí). 

M:  Násobení - do 20. Hra s kostkami, tvoření příkladů - 2x tři kostičky, 2x pět kostiček atd. 

PRV:  Moje tělo - opakování z prvního ročníku.  Dále mícha, mozek. Uč. str. 39, 40. 

Datum vložení: 8. 2. 2021 7:26
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2021 9:55
Autor: Mgr Ladislava Ondřichová

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 380 331 527
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa