ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Základní škola

Vážení rodiče,  od 12. 4. 21 se mohou v první fázi rozvolňování vrátit do naší školy všichni žáci, do MŠ předškoláci a děti zdravotníků a zaměstnanců bezpečnostních složek. Podmínkou je testování dětí, žáků a zaměstnanců školy. Podrobné informace naleznete v Aktualitách v jednotlivých přílohách.

Výpisy vysvědčení, které zůstaly nevyzvednuté, jsou uloženy v ředitelně školy. 

Máme nově vymalovanou druhou část chodby.

Děkujeme společnosti Zemos s. r. o. za finanční dar, který umožnil snížit výdaje pro rodiče na školu v přírodě ve Stožci na minimum.                                                                                                                                               

Děkujeme společnosti Isotherm s. r. o. za finanční dar, který můžeme použít na nákup učebních pomůcek do MŠ a ZŠ a na výukové programy dětí a žáků.

Přejeme rodičům a všem přátelům naší školy  zdraví a krásné jaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ŽÁCIZAMĚSTNANCI ŠKOLY MAJÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY PO CELOU DOBU POBYTU              VE ŠKOLE.

Vstup bez roušky je do budovy povolen pouze s rouškou. Cizí osoby mají vstup do budovy školy bez povolení ředitelky školy zakázán.                                                                                                           Ve škole bude na žáky čekat paní učitelka, odpoledne bude s dětmi vychovatelka ŠD, pro vyzvednutí dítěte ZVOŇTE, proto žádám rodiče nebo doprovod žáka, aby nevstupovali do budovy, pokud to nebude nevyhnutelně nutné.                                                                                     Děkuji za pochopení, s úctou Mgr. Hana Zajíčková

                                                                                                                                               

Děkujeme Obci Zubčice                                                                                                                       za opravu šaten, vstupní chodby a zlepšení odvětrávání vstupních prostor školy                                 a hygienického zázemí pro žáky.                                                                                                           Zahajovali jsme tak nový školní rok ve velmi příjemném zrenovovaném prostředí.

Vítáme školáky 1. 9. 2020!

1. 9. 20 v 8:00 hodin přivítáme se školáky nový školní rok 2020/2021.

Těšíme se na všechny a hlavně na naše prvňáčky!

Jak to bude probíhat:  v 8:00 h. zahájení školního roku                                                                        na zhradě školy, za deště uvnitř školy.                                                                                                  Poté paní učitelky podají informace ve svých třídách žákům a přítomným rodičům                           Konec vyučování 8:45 h.

Můžete se přihlásit do školní družiny.

Kdo má na 1. 9. 20 přihlášený oběd, čeká na oběd ve školní družině.

Školní družina končí v úterý 1. 9. 20 po obědě cca 12:00 h.

Provozní doba ŠD od středy 2. 9. 20  - PO - PÁ   11:40 - 16:00 h.                                                                            

Jsme vesnická škola s velkými plány a moderním přístupem
„Každý člověk je originál, a proto klademe důraz na individuální přístup
ke každému našemu žáčkovi.“

Naše škola se nachází v malebné obci Zubčice, nedaleko od Velešína, Českého Krumlova a Kaplice, v budově, ve které bývala škola už od konce 19. století.

Prostředí školy je skoro rodinné, protože školu navštěvuje v průměru kolem 30ti žáků. Je pouze s prvním stupněm, dvojtřídní, se dvěma učitelkami, ředitelkou, vychovatelkou školní družiny, jídelnou a malou tělocvičnou v jiné budově obce. Snažíme se vzdělávat pomocí moderních vyučovacích metod, žákům zpřístupňujeme zajímavé učební pomůcky (prvky činnostního učení, dostupné počítačové stanice, přístup k internetu, interaktivní tabule, mikroskopy, kostra ve skutečné velikosti přesně podle originálu), máme dostatek výtvarných potřeb.

O přestávce k odpočinku, ale i v některých vyučovacích hodinách využíváme prostor přilehlé školní zahrady. Zjara na ní rozkvétá sedm jabloní a postupně chceme přidávat léčivé bylinky.

Vybíráme pro žáky vhodné a atraktivní výukové programy, nejen do školy, žáci jezdí např. i do městské knihovny v Českém Krumlově.

Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku. V září 2019 jsme absolvovali školu v přírodě ve Stožci. Do matematiky postupně vkládáme prvky výuky podle prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. V českém jazyce se věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti ve čtenářských dílnách. Zařazujeme do výuky metody kritického myšlení. V prvouce, přírodovědě a vlastivědě se paní učitelky věnují badatelsky zaměřené výuce a snažíme se ji využívat i v ostatních předmětech, chodíme kreslit do přírody. Pokud to počasí dovolí probíhá výuka prvouky, přírodovědy, částečně i jiných předmětů a některých projektů na louce nebo v lese.

Kromě téměř rodinného rázu školy a maximálním individuálním přístupem k žákovi se pyšníme i vynikající pitnou vodou, kterou naši obec zásobuje nedaleké prameniště.

Máme velkou podporu obce a díky našim sponzorům mohou mít žáci některé nákladné výukové programy nebo výlet zlevněné, nebo úplně zdarma.

Nabízíme kroužky: výuka katolického náboženství, sportovní kroužek a kroužek zdravovědy – První pomoc.

Funguje zde pobočka ZUŠ Trhové Sviny, která nabízí hru na kytaru, klavír, zobcovou flétnu, sborový a sólový zpěv.

Přijeďte se do naší školy podívat, nemusí to být jen na den otevřených dveří, ale třeba na Adventní pletení věnců, lampionový průvod na sv. Martina a Velikonoční jarmárek.

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Zubčice, Zubčice 45, Velešín 382 32

Zřizovatel: Obec Zubčice, Zubčice 2, Velešín

Ředitelka školy: Mgr. Hana Zajíčková

Tel., Mob.: 380 331 527, 606 045 511

E – mail: reditel@zszubcice.cz

IČ: 75 00 14 38

Pověřenec GDPR: RES PLUS s.r.o., Vyšný 259, Český Krumlov

Tel.: 725 929 385, e – mail:  res-ck@seznam.cz, IČ: 25174045

Fyzická osoba vykonávající povinnosti pověřence: JUDr. Vladimír Novotný

Školská rada existuje v ZŠ od roku 2006.

Projekty: Ovoce a Zelenina do škol, Školní mléko

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 380 331 527
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa