ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Základní škola

Od 25. 5. 20 bude otevřená základní škola. 

Abychom mohli přizpůsobit provoz stávajícím opatřením, vy rodiče, kteří se rozhodnete chodit od 25. 5. 20 do zš, návrat do zš je dobrovolný, vyplňte, prosím, do 18. 5. 20 čestné prohlášení. Potřebujeme znát počet docházejících dětí a žáků pro vytvoření skupin do 15 dětí, abychom dodrželi nařízená opatření. (Aby mohlo jít Vaše dítě od 25. 5. 20 do školy, je čestné prohlášení povinné.) Budeme postupovat podle manuálů, které nám poskytlo MŠMT.                         Formulář je ke stažení v Aktualitách.

Školní družina bude fungovat pro skupinu 15 ti žáků od 11:40 do 16:00 hodin.

Školní jídelna bude v provozu, přihlašte si, prosím, nejdéle do čtvrtka 21. 5. obědy u vedoucí ŠJ! I když nebudete navštěvovat školu, bude pravděpodobně možné přijít si pro oběd do jídlonosiče. Podrobnosti výdeje upřesníme. 

Čestné prohlášení můžete vložit do schránky na základní škole, poslat sken, poštou, nebo datovou schránkou (reditel@zszubcice.cz, wuc7ues). Děkuji

Proběhl zápis do naší školy, těšíme se na nové prvňáčky! Doufáme, že se opatření rozvolní natolik, abychom se s budoucími prvňáčky  mohli sejít ještě v červnu.

Proběhl zápis do školky. Žádosti se zpracovávají. Těšiíme se, že se opatření rozvolní natolik, abychom se v červnu viděli s novými rodiči a dětmi i ve školce.

Přeji hodně sil a pevné zdraví. Hana Zajíčková

Jsme vesnická škola s velkými plány a moderním přístupem
„Každý člověk je originál, a proto klademe důraz na individuální přístup
ke každému našemu žáčkovi.“

Naše škola se nachází v malebné obci Zubčice, nedaleko od Velešína, Českého Krumlova a Kaplice, v budově, ve které bývala škola už od konce 19. století.

Prostředí školy je skoro rodinné, protože školu navštěvuje v průměru kolem 30ti žáků. Je pouze s prvním stupněm, dvojtřídní, se dvěma učitelkami, ředitelkou, vychovatelkou školní družiny, jídelnou a malou tělocvičnou v jiné budově obce. Snažíme se vzdělávat pomocí moderních vyučovacích metod, žákům zpřístupňujeme zajímavé učební pomůcky (prvky činnostního učení, dostupné počítačové stanice, přístup k internetu, interaktivní tabule, mikroskopy, kostra ve skutečné velikosti přesně podle originálu), máme dostatek výtvarných potřeb.

O přestávce k odpočinku, ale i v některých vyučovacích hodinách využíváme prostor přilehlé školní zahrady. Zjara na ní rozkvétá sedm jabloní a postupně chceme přidávat léčivé bylinky.

Vybíráme pro žáky vhodné a atraktivní výukové programy, nejen do školy, žáci jezdí např. i do městské knihovny v Českém Krumlově.

Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku. V září 2019 jsme absolvovali školu v přírodě ve Stožci. Do matematiky postupně vkládáme prvky výuky podle prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. V českém jazyce se věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti ve čtenářských dílnách. Zařazujeme do výuky metody kritického myšlení. V prvouce, přírodovědě a vlastivědě se paní učitelky věnují badatelsky zaměřené výuce a snažíme se ji využívat i v ostatních předmětech, chodíme kreslit do přírody. Pokud to počasí dovolí probíhá výuka prvouky, přírodovědy, částečně i jiných předmětů a některých projektů na louce nebo v lese.

Kromě téměř rodinného rázu školy a maximálním individuálním přístupem k žákovi se pyšníme i vynikající pitnou vodou, kterou naši obec zásobuje nedaleké prameniště.

Máme velkou podporu obce a díky našim sponzorům mohou mít žáci některé nákladné výukové programy nebo výlet zlevněné, nebo úplně zdarma.

Nabízíme kroužky: výuka katolického náboženství, sportovní kroužek a kroužek zdravovědy – První pomoc.

Funguje zde pobočka ZUŠ Trhové Sviny, která nabízí hru na kytaru, klavír, zobcovou flétnu, sborový a sólový zpěv.

Přijeďte se do naší školy podívat, nemusí to být jen na den otevřených dveří, ale třeba na Adventní pletení věnců, lampionový průvod na sv. Martina a Velikonoční jarmárek.

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Zubčice, Zubčice 45, Velešín 382 32

Zřizovatel: Obec Zubčice, Zubčice 2, Velešín

Ředitelka školy: Mgr. Hana Zajíčková

Tel., Mob.: 380 331 527, 606 045 511

E – mail: reditel@zszubcice.cz

IČ: 75 00 14 38

Pověřenec GDPR: RES PLUS s.r.o., Vyšný 259, Český Krumlov

Tel.: 725 929 385, e – mail:  res-ck@seznam.cz, IČ: 25174045

Fyzická osoba vykonávající povinnosti pověřence: JUDr. Vladimír Novotný

Školská rada existuje v ZŠ od roku 2006.

Projekty: Ovoce a Zelenina do škol, Školní mléko

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 380 331 527
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa