ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Základní škola

Vážení rodiče,                                                                                                                                          omlouvám se, že dávám informaci o uzavření školy od 14. 10. 20 do 27. 10. 20 na stránky až na poslední chvíli.  Potvrzení o usnesení vlády ČR přišlo dnes, 13. 10. 20, od MŠMT datovou schránkou ve 13:33 hod.  Do poslední chvíle jsem doufala, že pan ministr školství vyjedná pro 1. stupeň výjimku,  protože si uvědomuji, že vzdělávat žáky na 1. stupni distančním způsobem je velmi náročné pro učitele,  snad ještě náročnější pro rodiče a neméně náročné pro samotné žáky.    Věřme, že toto usnesení pomůže a že je to poslední uzavření škol.                                               Přeji Všem hodně sil, trpělivosti, tolerance a vzájemného respektu. 

S úctou Hana Zajíčková 

       

Děkujeme Obci Zubčice                                                                                                                       za opravu šaten, vstupní chodby a zlepšení odvětrávání vstupních prostor školy                                 a hygienického zázemí pro žáky.                                                                                                           Zahajovali jsme tak nový školní rok ve velmi příjemném zrenovovaném prostředí.

Vítáme školáky 1. 9. 2020!

1. 9. 20 v 8:00 hodin přivítáme se školáky nový školní rok 2020/2021.

Těšíme se na všechny a hlavně na naše prvňáčky!

Jak to bude probíhat:  v 8:00 h. zahájení školního roku                                                                        na zhradě školy, za deště uvnitř školy.                                                                                                  Poté paní učitelky podají informace ve svých třídách žákům a přítomným rodičům                           Konec vyučování 8:45 h.

Můžete se přihlásit do školní družiny.

Kdo má na 1. 9. 20 přihlášený oběd, čeká na oběd ve školní družině.

Školní družina končí v úterý 1. 9. 20 po obědě cca 12:00 h.

Provozní doba ŠD od středy 2. 9. 20  - PO - PÁ   11:40 - 16:00 h.                                                                            

Jsme vesnická škola s velkými plány a moderním přístupem
„Každý člověk je originál, a proto klademe důraz na individuální přístup
ke každému našemu žáčkovi.“

Naše škola se nachází v malebné obci Zubčice, nedaleko od Velešína, Českého Krumlova a Kaplice, v budově, ve které bývala škola už od konce 19. století.

Prostředí školy je skoro rodinné, protože školu navštěvuje v průměru kolem 30ti žáků. Je pouze s prvním stupněm, dvojtřídní, se dvěma učitelkami, ředitelkou, vychovatelkou školní družiny, jídelnou a malou tělocvičnou v jiné budově obce. Snažíme se vzdělávat pomocí moderních vyučovacích metod, žákům zpřístupňujeme zajímavé učební pomůcky (prvky činnostního učení, dostupné počítačové stanice, přístup k internetu, interaktivní tabule, mikroskopy, kostra ve skutečné velikosti přesně podle originálu), máme dostatek výtvarných potřeb.

O přestávce k odpočinku, ale i v některých vyučovacích hodinách využíváme prostor přilehlé školní zahrady. Zjara na ní rozkvétá sedm jabloní a postupně chceme přidávat léčivé bylinky.

Vybíráme pro žáky vhodné a atraktivní výukové programy, nejen do školy, žáci jezdí např. i do městské knihovny v Českém Krumlově.

Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku. V září 2019 jsme absolvovali školu v přírodě ve Stožci. Do matematiky postupně vkládáme prvky výuky podle prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. V českém jazyce se věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti ve čtenářských dílnách. Zařazujeme do výuky metody kritického myšlení. V prvouce, přírodovědě a vlastivědě se paní učitelky věnují badatelsky zaměřené výuce a snažíme se ji využívat i v ostatních předmětech, chodíme kreslit do přírody. Pokud to počasí dovolí probíhá výuka prvouky, přírodovědy, částečně i jiných předmětů a některých projektů na louce nebo v lese.

Kromě téměř rodinného rázu školy a maximálním individuálním přístupem k žákovi se pyšníme i vynikající pitnou vodou, kterou naši obec zásobuje nedaleké prameniště.

Máme velkou podporu obce a díky našim sponzorům mohou mít žáci některé nákladné výukové programy nebo výlet zlevněné, nebo úplně zdarma.

Nabízíme kroužky: výuka katolického náboženství, sportovní kroužek a kroužek zdravovědy – První pomoc.

Funguje zde pobočka ZUŠ Trhové Sviny, která nabízí hru na kytaru, klavír, zobcovou flétnu, sborový a sólový zpěv.

Přijeďte se do naší školy podívat, nemusí to být jen na den otevřených dveří, ale třeba na Adventní pletení věnců, lampionový průvod na sv. Martina a Velikonoční jarmárek.

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Zubčice, Zubčice 45, Velešín 382 32

Zřizovatel: Obec Zubčice, Zubčice 2, Velešín

Ředitelka školy: Mgr. Hana Zajíčková

Tel., Mob.: 380 331 527, 606 045 511

E – mail: reditel@zszubcice.cz

IČ: 75 00 14 38

Pověřenec GDPR: RES PLUS s.r.o., Vyšný 259, Český Krumlov

Tel.: 725 929 385, e – mail:  res-ck@seznam.cz, IČ: 25174045

Fyzická osoba vykonávající povinnosti pověřence: JUDr. Vladimír Novotný

Školská rada existuje v ZŠ od roku 2006.

Projekty: Ovoce a Zelenina do škol, Školní mléko

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 380 331 527
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa