ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Základní škola

Přejeme krásné léto!!!

Harmonogram ukončení školního roku v  ZŠ Zubčice:

Pokud se chtějí účastnit naši žáci, kteří zůstali od 25. 5. doma, potřebujeme od Vás čestné prohlášení že jste zdraví.  Formulář čestného prohlášení je ke stažení v Aktualitách, nebo na místě  v budově školy.                           

18. 6. 20 čtvrtek Proběhlo fotografování v MŠ a ZŠ. Cena za společnou fotografii - 35,- Kč. Cena za jednotlivce 25,- Kč. Fotografie budou k vyzvednutí od čtvrtka 25. 6. 20.

23. 6. 20 úterý Páťáci se loučí, frčíme na návštěvu kina Luna v Č.K. Odcházet od školy budeme v 8:20 hod.. Začátek promítání v 9:20 hod.. Vstupné 60,- Kč a na autobus 8,-Kč, kapesné dle uvážení rodičů (v kině bude možno zakoupit občerstvení).

25. 6. 20 čtvrtek Rozloučení se školním rokem v Zubčické lavině od 9:00 hodin. Přijede nám zahrát písničkář Lubomír Hrdlička. Vybíráme 50,- Kč.

26. 6. 20 pátek VYDÁVÁME VYSVĚDČENÍ od 8:00 hodin                                                                                                    v 8:25 odcházíme na autobus do Č.K. a jedeme na program Kouzelné bylinky                                 na zahradu vedle zámecké zahrady. Vybíráme 30,- Kč na program a 8,- Kč na autobus.               návrat na oběd ve 12:00 hodin, ŠD funguje do 16:00 hodin pro stávající skupinu 15 ti žáků

 Školní družina bude fungovat pro stávající skupinu 15 ti žáků také                                                   29. 6. 20 pondělí 8:00 - 11:40 aktivity školní družiny, 11:40 - 12:00 oběd, ŠD do 16:00 hodin.

30. 6. 20 pondělí 8:00 - 11:40 aktivity školní družiny, 11:40 - 12:00 oběd, po obědě ukončení provozu ZŠ, a ukončení vyučování ve školním roce 2019/2020

Hurá na prázdniny!

Archivní informace:                                                                                                                                 Školní jídelna bude v provozu, přihlašte si, prosím, nejdéle do čtvrtka 21. 5. obědy u vedoucí ŠJ! I když nebudete navštěvovat školu, bude pravděpodobně možné přijít si pro oběd do jídlonosiče. Podrobnosti výdeje upřesníme. 

Čestné prohlášení můžete vložit do schránky na základní škole, poslat sken, poštou, nebo datovou schránkou (reditel@zszubcice.cz, wuc7ues). Děkuji

Proběhl zápis do naší školy, těšíme se na nové prvňáčky! Doufáme, že se opatření rozvolní natolik, abychom se s budoucími prvňáčky  mohli sejít ještě v červnu.

Proběhl zápis do školky. Žádosti se zpracovávají. Těšiíme se, že se opatření rozvolní natolik, abychom se v červnu viděli s novými rodiči a dětmi i ve školce.

Přeji hodně sil a pevné zdraví. Hana Zajíčková

Jsme vesnická škola s velkými plány a moderním přístupem
„Každý člověk je originál, a proto klademe důraz na individuální přístup
ke každému našemu žáčkovi.“

Naše škola se nachází v malebné obci Zubčice, nedaleko od Velešína, Českého Krumlova a Kaplice, v budově, ve které bývala škola už od konce 19. století.

Prostředí školy je skoro rodinné, protože školu navštěvuje v průměru kolem 30ti žáků. Je pouze s prvním stupněm, dvojtřídní, se dvěma učitelkami, ředitelkou, vychovatelkou školní družiny, jídelnou a malou tělocvičnou v jiné budově obce. Snažíme se vzdělávat pomocí moderních vyučovacích metod, žákům zpřístupňujeme zajímavé učební pomůcky (prvky činnostního učení, dostupné počítačové stanice, přístup k internetu, interaktivní tabule, mikroskopy, kostra ve skutečné velikosti přesně podle originálu), máme dostatek výtvarných potřeb.

O přestávce k odpočinku, ale i v některých vyučovacích hodinách využíváme prostor přilehlé školní zahrady. Zjara na ní rozkvétá sedm jabloní a postupně chceme přidávat léčivé bylinky.

Vybíráme pro žáky vhodné a atraktivní výukové programy, nejen do školy, žáci jezdí např. i do městské knihovny v Českém Krumlově.

Vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku. V září 2019 jsme absolvovali školu v přírodě ve Stožci. Do matematiky postupně vkládáme prvky výuky podle prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. V českém jazyce se věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti ve čtenářských dílnách. Zařazujeme do výuky metody kritického myšlení. V prvouce, přírodovědě a vlastivědě se paní učitelky věnují badatelsky zaměřené výuce a snažíme se ji využívat i v ostatních předmětech, chodíme kreslit do přírody. Pokud to počasí dovolí probíhá výuka prvouky, přírodovědy, částečně i jiných předmětů a některých projektů na louce nebo v lese.

Kromě téměř rodinného rázu školy a maximálním individuálním přístupem k žákovi se pyšníme i vynikající pitnou vodou, kterou naši obec zásobuje nedaleké prameniště.

Máme velkou podporu obce a díky našim sponzorům mohou mít žáci některé nákladné výukové programy nebo výlet zlevněné, nebo úplně zdarma.

Nabízíme kroužky: výuka katolického náboženství, sportovní kroužek a kroužek zdravovědy – První pomoc.

Funguje zde pobočka ZUŠ Trhové Sviny, která nabízí hru na kytaru, klavír, zobcovou flétnu, sborový a sólový zpěv.

Přijeďte se do naší školy podívat, nemusí to být jen na den otevřených dveří, ale třeba na Adventní pletení věnců, lampionový průvod na sv. Martina a Velikonoční jarmárek.

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Zubčice, Zubčice 45, Velešín 382 32

Zřizovatel: Obec Zubčice, Zubčice 2, Velešín

Ředitelka školy: Mgr. Hana Zajíčková

Tel., Mob.: 380 331 527, 606 045 511

E – mail: reditel@zszubcice.cz

IČ: 75 00 14 38

Pověřenec GDPR: RES PLUS s.r.o., Vyšný 259, Český Krumlov

Tel.: 725 929 385, e – mail:  res-ck@seznam.cz, IČ: 25174045

Fyzická osoba vykonávající povinnosti pověřence: JUDr. Vladimír Novotný

Školská rada existuje v ZŠ od roku 2006.

Projekty: Ovoce a Zelenina do škol, Školní mléko

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 380 331 527
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa