ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Školská rada

Školská rada (dále jen ŠR)

ŠR je subjektivní kontrolní orgán zřizovatele školy. Hlavním úkolem ŠR je možnost podílet se jejím členům na správě školy. Členové se skládájí ze zástupců zřizovatele, zástupců z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků. O počtu členů rozhoduje zřizovatel. Z každé skupiny musí být stejný počet členů. Členů může být celkem nejméně 3, nejvíce 15. Ředitel školy nemůže být členem ŠR. Členství v ŠR je dobrovolné. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně.

Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) § 167.

 

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa