ZŠ a MŠ Zubčice
Základní škola a Mateřská škola
Zubčice

Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do první třídy

pro školní rok 2024/2025

 Základní škola a Mateřská škola Zubčice


Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude proveden v Základní škole a Mateřské škole Zubčice.

dne 11. 4. 2024 od 15:00 - 17:00

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Zubčice nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok, požádá ředitelku školy o odklad povinné školní docházky. Žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

Adresa

Zubčice č.45
Velešín
382 32

Kontakty

Telefon:
+420 606 045 511

E-mail: 
reditel@zszubcice.cz

Mapa

mapa